Gündem
Giriş Tarihi : 06-07-2021 12:37   Güncelleme : 06-07-2021 12:37

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Tamamlandı

Kapaklı Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin Başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Tamamlandı

Kapaklı Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin Başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçemizin içme suyu kalitesi konusunda endişelerini dile getirerek, yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

MÜŞTEREK KOMİSYON RAPORLARI OKUNDU

Açılış ve yoklamanın ardından komisyonlarda görüşülen konuların karara bağlanmasına geçildi. İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun müşterek raporları okundu.

Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesi 2026 ada 1 parselde bulunan tahsisin kaldırılması konusu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan 20.571,97 metrekare alanın 15 yıl süre ile Evsel Katı Atık aktarma İstasyonu ve ön işlem tesisi olarak kullanılmak üzere yeniden tahsis edilmesi ve gerekli tahsis protokolünü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna  oy birliği ile karar verildi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 27.05.2021 tarih 7872 sayılı yazısı ile ilgili rapor okundu.

maddesine eklenen 16/05/2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanununun 17. Maddesine istinaden İlçemiz Pınar Bulvarı Cephe sağlıklaştırma ve yenileme işinin yapılarak inşaatı bedelinin tamamının belediye bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

İSİMSİZ YOLA MESCİD-İ AKSA İSMİ VERİLDİ

İkinci oturum İmar Komisyonu raporlarının okunmasıyla devam etti. Mescid-i Aksa isminin herhangi bir park, sokak veya caddeye verilmesi talebi incelenerek Cumhuriyet Mahallesi Kazakgölü Caddesi ile Mithatpaşa Caddesinin kesiştiği noktada bulunan 1826 ada 2 parselden başlayarak 1803 ada 14 parselin bulunduğu noktada son bulan isimsiz yola verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2021 tarih 8020 sayılı İsim Verilmesi konulu yazısı incelenerek Türkiye Belediyeler Birliği tarafından talep edilen  “Hayat Boyu Öğrenme” ismini Karaağaç Mahallesi 686 ada ile 687 ada arasından başlayarak Karaağaç Mahallesi 691 ada ve 692 ada arasında son bulan isimsiz yola Hayat Boyu Öğrenme Caddesi olarak isim verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARININ DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  18.06.2021 tarih 9216 sayılı Karaağaç Mahallesi Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notu  değişikliği konulu yazısı incelenerek; Kapaklı Karaağaç Mahallesi Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı sınırlarına dahil Küçük Sanayi Alanları plan notuna ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve bu değişikliğe ait Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporunun daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmaların devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

SOKAKLARA İSİM VERİLDİ

İsimsiz sokaklara isim verilmesi konusunda İmar Komisyonunun almış olduğu kararın uygun olduğuna oy birliği ile karar verilerek aşağıda yer alan sokaklara isim verildi

Atatürk Mahallesi 953 ada 6 parselin cephe aldığı isimsiz sokağa Doktor Tayfun Kepiç, Atatürk Mahallesi 955 ada 9 parselin cephe aldığı isimsiz sokağa Şehit Yunus İşcan, Atatürk Mahallesi 1167 ada 13 ve 14 nolu parsellerin cephe aldığı isimsiz sokağa Şehit Akın Acar, Atatürk Mahallesi 1168 ada 9 parsellerin cephe aldığı isimsiz sokağa Koparan Sokak ismi verilmiş,  Atatürk Mahallesi 1169 ada 7 parsel cephe aldığı yolda sokak oluşumu tamamlamadığı için isim verilmemiştir.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Kapaklı ilçesi sınırlarında ve Belediye Başkanlığımızın sorumluluk alanlarında kalan Belediyemize ait imar planları ve altyapı çalışmalarında ormanlık alanına isabet eden bölümler ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak her türlü kiralama,  bedelli veya bedelsiz izin talebinde bulunma, kurumlarca gerekli olan taahhütnameleri imzalama ve bunlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna

Mardin Nusaybin ilçesinde vatani görevini yaparken şehit düşen Piyade Er Rıdvan Sağdıç isminin yaşadığı mahalle olan Karaağaç Mahallesindeki herhangi bir cadde, sokak veya parka verilmesi talebinin daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Karaağaç Mahallesi Bereket Sokak ile Orkide Sokak arasında yer alan parka Aziz Yahya Başaran isminin verilmesi talebinin daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI OKUNDU

İmar Komisyonu raporunun oylanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu raporları okundu.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 16/06/2021 tarih E.9119  sayılı Aylık Çalışma Ücretinin Belirlenmesi konulu yazının görüşülmesine geçildi.

maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 1 Adet Eğitmenin aylık çalışma ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılında yayınlanan Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret tavanı konulu genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen 657 Sayılı Kanuna Göre belirlenen net aylık tutarına %14 oranında ilave edilerek bulunacak rakamın aylık net ücret olarak ödenmesinin  uygun olduğuna  oy birliği ile karar verildi.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından sunulan 22.06.2021 tarih 9355 sayılı Çalışma Yönetmeliği konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Kapaklı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği sunulduğu şekilde uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 23/06/2021 tarih E.9470  sayılı Aylık Çalışma Ücretinin Belirlenmesi konulu yazının görüşülmesine geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 1 Adet Teknisyenin aylık çalışma ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılında yayınlanan Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret tavanı konulu genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen 657 Sayılı Kanuna Göre belirlenen net aylık tutarına %14 oranında ilave edilerek bulunacak rakamın aylık net ücret olarak ödenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 29/06/2021 tarih E.9707  sayılı Ek Bütçe konulu yazının görüşülmesine geçildi.

İlgili müdürlüklerin talebine istinaden bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve bütçede tertibi açılmayan bütçe tertiplerinin açılarak bu bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek bütçe yapılmasının  sunulduğu şekilde uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi

Komisyon kararlarının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, alınan kararların hayırlı olmasını diledi. 

.