Gündem
Giriş Tarihi : 20-05-2021 21:40   Güncelleme : 20-05-2021 21:40

Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tamamlandı

Kapaklı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı

Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tamamlandı

Kapaklı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı.

Komisyonlarda görüşülen konuların karara bağlandığı oturumda Kapaklı Beleye Başkanı Mustafa Çetin alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

İMAR KOMİSYON RAPORU OKUNDU

Açılış ve yoklamanın ardından İmar Komisyonu raporu okundu. Bahçeağıl, Karlı ve Uzunhacı Mahalle muhtarlıklarının talebi doğrultusunda kırsal mahalle olarak belirlenmesi konusu komisyon tarafından incelenerek Karlı ve Uzunhacı Mahallelerinin kırsal mahalle olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, Bahçeağıl Mahallesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine oy birliği ile karar verildi. Mecliste ise komisyon talebinin reddine, Bahçeağıl Mahallesinin de ilave edilerek bahse konu üç mahallenin de kırsal mahalle statüsüne geçmesine oy birliğiyle karar verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih 5175 sayılı Şehrin İşlek Caddelerinden Birine İstiklal Marşı Caddesi isimi verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.05.2021 tarih 7323 sayılı İmar Planı Değişikliği konulu yazısı görüşüldü. Yaşar Doğu Caddesi’nin konut alanından ticaret+konut alanına dönüştürülmesinin uygun olmadığına ilçe genelinde yapılacak bir çalışma ile konut+ticaret fonksiyonunu diğer caddelerde de uygulanır bir şekilde yeniden gündeme getirilmesi için komisyonca oy çokluğuyla alınan karar meclisten de oy birliği ile kabul edildi.

BAŞARILI SPORCUNUN İSMİ PARKA VERİLDİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 07.05.2021 tarih 7401 sayılı yazısı incelenerek ilçemizde ikamet eden lisanslı sporculardan Deniz Mutlucan’ın isminin Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Sokak ile Evrim Sokak arasında kalan isimsiz park alanına verilmesinin uygun olduğuna komisyonca oy birliği ile karar verildi. Karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

İmar komisyonu raporunun ardından ilk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konular görüşüldü. 2020 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabında yapılan inceleme sonucunda, 2020 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabının uygun olduğuna komisyonca oy birliği ile alınan karar, meclisten de oy birliğiyle geçti.

İsmetpaşa Mahallesi 1552 ada 1 parsel nolu 33.891,67 m² (imar planında Emsal: 1,15 ve Yençok: 30,50 metre konut alanında olan) arsa vasfındaki taşınmazın satışa çıkarılmasının uygun olduğuna komisyonca oy çokluğu ile alınan karar mecliste oy çokluğuyla reddedildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.05.2021 tarih 7427 sayılı yazısı incelenerek Mülkiyeti belediyemize ait Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesi 2026 ada 1 parsel tamamı 34.057,97 m²’ lik taşınmazın Kapaklı Belediye Başkanlığının 01.11.2016 tarihli 238 nolu meclis kararı ile Katı Atık Aktarma İstasyonu kurulması için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına 15 (onbeş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edildiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince söz konusu taşınmazın 14.000,00 m²’ lik kısmına Katı Atık Aktarma İstasyonu kurularak faaliyete başladığı ve bahse konu taşınmazın kullanılmayan 20.057,97 m²’ lik kısmının için Belediyemiz Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projelerinde kullanılması amacı ile tahsis kararının kaldırılması talep edildiğinden konunun daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine  oy birliği ile karar verildi.