Tekirdağ Haber
HV
30 EYLÜL Cumartesi 13:07

İBB İşçileri Direnişle Taleplerini İletiyor: Haklarımızı İstiyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan işçiler, CHP'nin yönetimine karşı haklarının verilmediği gerekçesiyle Saraçhane Meydanı'nda toplanarak direnişlerini sürdürüyor. Saraçhane Meydanı, İBB binasının bulunduğu ve İstanbul'un merkezi bir noktası olan bir meydan olması nedeniyle işçilerin taleplerini iletmek için stratejik bir noktayı seçmişlerdir.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-08-2023 17:24
İBB İşçileri Direnişle Taleplerini İletiyor: Haklarımızı İstiyoruz!

Direnişin arkasında, DİSK'e bağlı olan Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası'nın üyesi olan işçilerin yer aldığı bilinmektedir. Sendika, işçilerin haklarının geri kazanılması ve ücretlerinin iyileştirilmesi için çalışmaktadır. İşçilerin bu talepleri, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için oldukça önemlidir.

İBB İşçilerinin Hak Kayıpları ve Talepleri

İBB işçileri, uzun süredir hak kayıplarıyla mücadele ediyorlar. Çalışma saatleri, fazla mesai ücretleri, sosyal haklar gibi birçok konuda yaşanan sorunlar işçilerin günlük hayatını etkiliyor. İşçiler, haklı taleplerini dile getirebilmek ve sorunlarına çözüm bulabilmek için Saraçhane Meydanı'nda toplanarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İşçilerin en önemli taleplerinden biri, ücretlerin iyileştirilmesidir. İstanbul gibi büyük ve yoğun bir şehirde yaşamlarını sürdürebilmek için işçilerin adil bir ücret alması oldukça önemlidir. İşçiler, geçim sıkıntısı yaşamamak ve ailelerini geçindirebilmek için ücretlerin enflasyon oranında artırılmasını talep etmektedir.

Bunun yanı sıra, işçiler çalışma saatlerinin düzenlenmesi için de mücadele etmektedir. Uzun çalışma saatleri işçilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlanması için işçiler, çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etmektedir.

İş güvencesi de işçilerin önemli bir taleplerindendir. İşte geçici ya da süreli olarak çalışan işçilerin, istikrarlı bir işe sahip olmak, sosyal güvenceye sahip olmak istemektedirler. İşçiler, iş güvencesinin sağlanması için, çalışanların sürekli ve güvenceli bir şekilde işlerine devam edebilecekleri bir ortamın oluşturulmasını istemektedirler.

Diğer bir talep ise, sosyal haklar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesidir. İşçiler, sağlık hizmetlerine, yemek ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara erişimlerinin düzenlenmesini talep etmektedir. Ayrıca, işçilerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve çalışma koşullarının insanca bir düzeyde olması da işçiler için önemli talepler arasındadır.

 

 İşverenin Sorumluluğu ve Çalışanların Hakları

İşverenlerin çalışanlarına karşı sorumlulukları vardır. İşçilerin haklarının korunması, işverenin sorumluluğundadır. Çalışma hayatında işveren çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak, adil bir ücret ve çalışma koşulları sağlamak, iş güvenliğini sağlamak gibi bir dizi sorumluluğa sahiptir. İşveren bu sorumlulukları yerine getirmeli ve çalışanlarının sosyal haklarını korumalıdır.

İşçilerin haklarının korunması ise sendikaların önemli bir rol oynamaktadır. Sendikalar, işçilerin haklarını savunmak ve taleplerini iletmek adına çalışmalar yapar. İşçilerin örgütlenmesi, sendikal haklarının kullanılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm bulunması için önemli bir adımdır. DİSK'e bağlı olan Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası, İBB işçilerinin haklarını korumak ve iyileştirmek için önemli bir görev üstlenmektedir.

Direnişin Devam Etmesi ve Beklentiler#

Saraçhane Meydanı'nda toplanan İBB işçileri, direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. İşçiler, haklarının verilmesi ve taleplerinin kabul edilmesi için mücadele etmektedir. Sendikaların desteği ve işçilerin birlik ve dayanışma içinde olması, taleplerin yerine getirilmesi için büyük önem taşımaktadır.

İşçilerin beklentileri oldukça açık ve net bir şekildedir. Hak kayıplarının giderilmesi, ücretlerin iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, iş güvencesinin sağlanması, sosyal hakların iyileştirilmesi gibi talepler işçilerin öncelikleri arasındadır. İşçilerin taleplerinin yerine getirilmesi, onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, motivasyonlarının artırılması ve verimliliklerinin yükselmesi açısından oldukça önemlidir.

İşçilerin mücadelesi, sadece kendileri için değil, tüm çalışanlar için bir umut kaynağıdır. İşçilerin haklarının verilmesi ve taleplerinin kabul edilmesi, diğer çalışanlara da ilham verecek ve işçi haklarının korunması için önemli bir adım olacaktır.
 

 

AdminAdmin

YORUMLAR