Gündem
Giriş Tarihi : 06-06-2021 00:29   Güncelleme : 06-06-2021 00:29

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tamamlandı

Kapaklı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Naciye Topçu Başkanlığında Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Tamamlandı

Kapaklı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Naciye Topçu Başkanlığında Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı.

KOMİSYON KARARLARI OKUNDU

Açılış ve yoklamanın ardından İmar Komisyonu raporu okundu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih 5175 sayılı Şehrin İşlek Caddelerinden Birine İstiklal Marşı Caddesi ismi verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Komisyonun Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Namık Kemal Caddesi isminin İstiklal Marşı Caddesi olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna dair oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Kapaklı ilçesinde yer alan Cadde Sokak veya Parklardan birine Andımız isminin verilmesi konusunda İmar Komisyonunun Mimar Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Namık Kemal Caddesi isminin Andımız Caddesi olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna dair oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu müşterek raporu okundu.

Söz konusu maddenin Belediye Kanunu’nun 18(c) maddelerine istinaden onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna dair komisyonca oy birliği ile alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu müşterek raporu okundu. Fen İşleri Müdürlüğünün 27.05.2021 tarih 7872 sayılı Pınar Bulvarı cephe sağlıklaştırma ve yenileme inşaatı bedelinin tamamının belediye bütçesinden karşılanması konusu ile ilgili komisyon çalışmalarının devam etmesine komisyonca oy birliği ile alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2021 tarih 8020 sayılı İsim  Verilmesi  konulu yazısı incelenerek Türkiye Belediyeler Birliği  tarafından talep edilen  “Hayat Boyu Öğrenme” adının isimsiz herhangi bir yola verilmesi konusunda İmar  Komisyonun çalışmalarının devam etmesine oy birliği ile karar verildi. Karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 31.05.2021 tarih 8095 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. Konuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle almış olduğu karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kapaklı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 491 ada 6 parsel nolu 316,00 m² (imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanı olan) arsa vasfındaki taşınmazın 29/09/2005 tarih ve 25951 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliği 14.maddesi doğrultusu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satışa çıkarılmasının uygun olduğuna komisyonca oy birliği ile alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

KAHRAMAN GAZİMİZ TARIK CÜR’E NAKDİ YARDIM YAPILACAK

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31.05.2021 tarih 8099 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi.

Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsilinin Yapılmaması için 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik’te yer verilen tarifeye istinaden hazırlanan Ücret Tarifesinin aşağıda sunulduğu şekilde 08.10.2021 tarih 175 nolu meclis kararı ile kabul edilen Kapaklı Belediye Başkanlığı 2021 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesine eklenmesinin  uygun olduğuna komisyonca oy birliği ile karar verildi. Karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Kapaklı Müftülüğü tarafından sunulan inşaatı devam eden Ravza Cami ve Külliyesi’nin belirtilen ihtiyaçlarının karşılanmasını içeren ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun görüşülmesine geçildi. Ravza Camii ve Külliyesi inşaatı için Kapaklı İlçe Müftülüğüne 400 bin lira kaynak aktarılması ve bu doğrultuda ortak hizmet projesi yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna komisyonca oy birliği ile karar verildi.

Komisyonca oy birliğiyle alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize yapılacak şartlı nakdi yardımın bahse konu amaç için kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağışın kabulü hususunu içeren gündem maddesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Kahraman Gazimiz Tarık Cür için Kapaklı Belediyesi tarafından Tekirdağ Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 84 bin 111, 69 lira yardımın bahse konu amaç için kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağışın kabulü hususunu içeren gündem maddesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyeleri Emrah Sevinç ve Serkan Genç tarafından sunulan ve Mescid-i Aksa isminin ismi bulunmayan herhangi bir park, sokak veya caddeye verilmesini içeren gündemin son maddesiyle ilgili İmar Komisyonunun komisyon çalışmalarının devam etmesine yönelik oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.Komisyon raporlarının oylanmasının ardından Haziran ayı olağan meclis toplantısı sona erdi.

 

.